Voorbeelden gedragsproblemen:

 

* agressie tegen mensen en/of dieren

* niet alleen thuis kunnen zijn

* trekken aan de lijn

* angst voor mensen en/of dieren

* angst voor geluiden en/of voorwerpen

* onrustig gedrag in de auto

* onzindelijkheid

* eten van de straat

* niet terugkomen bij de eigenaar

* jagen achter auto's, fietsers, joggers

* te waaks

* opspringen tegen mensen

De hond is het meest favoriete gezelschapsdier van de mens. Heel vaak is er sprake van een bijzondere band tussen mens en dier. Helaas vertonen sommige honden ook ongewenst gedrag. Dit kan als een probleem worden ervaren door de eigenaar en/of de omgeving.

Tijdens het consult aan huis breng ik samen met u het voornaamste gedragsprobleem in kaart en zal ik vervolgens een analyse maken.

 

Nadat ik mijn analyse van het probleemgedrag met u heb besproken zullen we het gewenste einddoel bepalen. Van belang daarbij zijn uiteraard uw individuele mogelijkheden en wat u bereid bent om te doen om dit doel te kunnen bereiken. Al deze componenten verwerk ik in een doelgerichte therapie waarmee u zelf aan de slag kunt gaan. Het doel hierbij is het ongewenste gedrag te verminderen of te beëindigen en het gewenste gedrag te laten toenemen. 

Na een afgesproken periode koppelt u aan mij terug hoe het gaat en bekijken we gezamenlijk of deze aanpak voldoet of dat er aanpassingen nodig zijn.

Op alle afspraken, overeenkomsten en werkzaamheden zijn de                                            van toepassing

Hondenspecialist Abcoude - kvk Amsterdam 64620700 -  info@hondenspecialistabcoude.nl  - 0646169086